Traducció CientíficaLa traducció de documents científics exigeix un bon coneixement científic a més d'una certa habilitat lingüística. Els traductors de SciLingua són investigadors nadius de parla anglesa amb molts anys d'experiència en camps com la síntesi orgànica, la química mèdica, el descobriment de nous fàrmacs i la biologia molecular. Dipositi la seva confiança en SciLingua per obtenir traduccions precises i ràpides de documents escrits en català.

Té vostè documents per a ser traduïts a l'anglès?

Contacti amb nosaltres: info@scilingua.comHome